Dia dhaoibh agus fáilte chuig Bunscoil Stahringen.

Tá áthas orainn go bhfuil sibh ag breathnú ar ár suíomh idirlinn .Is fobhaile álainn é Stahringen,ar imeall Radolfzell. Tá Radolfzell suite ar bhruach Loch Constance, i ndeisceart na tíre. Is scoil dátheangach í an scoil agus glacaimid le páistí idir sé bliana d'aois go haon bhliain déag d'aois.

Faoi láthair, tá trí is triocha phaiste ar an rolla. Múintear na paistí i ndhá ghrúpa . Freastalíonn cailíní agus buachaillí ar an scoil.

Tá eolas forleathan le fáil ar an suíomh idirlinn faoin scoilbhliain,faoi ócáidí a tharla, faoi ócáidí agus eachtraí ata le teacht. Gheobhaidh sibh eolas ar Chumann na dTuismitheoirí agus ar Chumann Cháirde na Scoile.

Feicfidh sibh cómhtháthú atá againn le Scoil na Naíonra agus gheobhaidh sibh eolas ar nasc atá againn le scoil in Éirinn,agus alán rudai eile. Bíodh cupán tae agus brioscaí agaibh agus féachaigí ar an suíomh idirlinn .Gheobhaidh sibh spreagadh agus Má tá eolas breise uaibh ,nó más mian libh cuairt a thabhairt ar an scoil, cuir glaoch orainn gan mhoill.
0049 7738 7646

Beimid ag siul le glaoch uaibh .Agus beidh fáilte romhaibh go leir.

Le meas, Petra Wieshof. Príomhoide.